Atık Yönetim Sistemi

                Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir süreçtir.

              Günümüzde pek çok işletme faaliyet alanı gereği organik atık üretirler. Bu işletmelere verilebilecek örnekler oteller, turistik tesisler, restaurantlar, hastaneler, AVM'ler, çiftlikler ve belediyelerdir. Bu işletmelerin ortaya çıkardığı yüksek miktardaki atığın yol açtığı pek çok sorunu ortadan kaldırmak, ve hem işletmeler hem de çevre için bu atıkları verimli kılmak adına atık yönetimi modern toplumlarda uygulanması gereken çok önemli bir süreçtir.

        Atıkların işlenerek ve kurutularak pelet üretimi, organik gübre, hayvan yemi ve enerji üretiminde kullanılması bugünkü teknolojiyle mümkündür.

             Ekosisteme katkıda bulunan işletmeler bu sistemle atık bertaraf uygulamalarında kolaylık sağlamakla birlikte, orta vadedeki maliyetlerinde önemli oranda düşüş elde eder.