1994  yılında kurulan Topaz Dış Ticaret A.Ş.  , başta  Elektrikli Ev Aletleri ve Isıtma Sanayi olmak  üzere , muhtelif  endüstri  dallarına  ve onların yedek parça piyasalarına  gerekli ekipman ve makine parçası tedarik etmektedir.

Firmamız, orijin  itibariyle Dış Ticaret Sektöründen  gelmekte olup, bunun  uzantısı  olarak halihazırda temin  etmekte olduğu  ekipman ve parçaları aynı  zamanda  çevre ülkelere ihraç da etmektedir .

Sözkonusu  ürünler  çoğunlukla  İtalyan ve  kısmen de Uzak Doğu  menşe’lidir.

İtalya’dan  CEME S.p.A.   ,   CONTROL  HTP S.r.l.  ve  ELTEK  S.p.A.   ;  Uzak  Doğu’dan  ise  MOONS’  firmasının  ürünlerinin  dağıtıcılığı  ve mümessilliği  deruhte  edilmektedir.

Firmamız  ,  önümüzdeki  dönemde ,  yıllar  içinde  elde  ettiği  muhtelif   temas  noktalarını,  referanslarını kullanarak ,  parça  ve  ekipman  dışında ,  örneğin üretime  yönelik  muhtelif yazılım konularında da faaliyet göstermeyi  planlamaktadır. Aynı  zamanda  , çevre  ülkelere  yönelik dış  ticaretini  de arttırmayı hedeflemektedir.


Ürünlerimizi Kullanan OEM’ler

tr oem resmi